Habitushuset Søvang

Antal pladser

4
Godkendt jf. SEL §§ 104, 107 & 108

Normering

Tæt personale af en til to medarbejdere

Døgnpersonale

Botilbuddet er bemandet døgnet rundt

visitation

Telefon: 20 61 02 41
Mail: visitation@habitus.dk 

HabitusHuset
Søvang

HabitusHuset Søvang husede tidligere et boligfællesskab, men er senere blevet ombygget så det passede til formålet om at rumme et botilbud. HabitusHuset Søvang er placeret i ældre villa i Ishøj i et roligt villakvarter, hvilket resulterer i minimal støj fra trafik og øvrige naboer. Dette skaber en rolig og hjemlig atmosfære. Botilbuddet rummer fire mindre lejligheder, hvoraf tre af lejlighederne er toværelses lejligheder, og den fjerde lejlighed er en etværelses – dog med mulighed for opdeling.

Alle lejlighederne har eget bad og toilet, og herudover deles beboerne om et fælleskøkken, en fælles spisestue og en fælles tv-stue. Huset rummer ligeledes et bryggers, hvor der er mulighed for at vaske og tørre tøj. Til huset hører der en afskærmet og fin have, hvor der er en trampolin og en hyggelig, rummelig terrasse i flere niveauer at finde. I haven finder man ligeledes et opvarmet skur.

Blot 100 meter fra botilbuddet er der adgang til naturskønne områder i form af Køge Bugt Strandpark. Her kan der gåes lange ture rundt omkring Lille Vejlesø og Jægersø, og hvis man ønsker at gå endnu længere, kan man fortsætte til Arken og Ishøj havn. Der ligger ligeledes en lille foldboldbane i gåafstand fra botilbuddet, som med fordel kan benyttes til diverse udendørs aktiviteter.

Se botilbuddets ydelsesbeskrivelser her:
Ydelsesbeskrivelse §§107-108

Pædagogiske metoder og individuelle behov

HabitusHuset Søvang er målrettet unge mennesker med udviklingsforstyrrelser indenfor autismespektret. Hertil eventuelt med tillægsdiagnoser – herunder depression, OCD, angst eller lettere mental retardering m.fl.. Botilbuddet er velegnet til unge der med den rette støtte og vejledning, kan fungere ved at bo i egen lejlighed samt færdes på fællesarealer med husets andre beboere.

Fælles for beboerne i HabithusHuset Søvang er dog, at de ofte udviser problemskabende adfærd, der kan minimere deres livskvalitet. Vores fornemmeste opgave i Habitus er at minimere borgernes problemskabende adfærd og derigennem maksimere deres livskvalitet. Da alle beboere udviser forskellig problemskabende adfærd, skal der også tages forskellige tiltag, når målet er, at maksimere deres livskvalitet. Derfor er der stor fokus på den enkelte borgers lyster, behov og interesser, og det er helt essentielt, at disse tilgodeses, så borgeren føler sig mødt, der hvor de er. Hermed tilrettelægges der indivudelle unikke pædagogiske udviklingsplaner ud fra den enkelte borgers grundlæggende forudsætninger. Denne plan skal være med til at skabe en god struktur for borgernes hvedag, hvor borgeren langsomt opnår en højere grad af selvstændighed og erkendelse.

Personalet på Søvang

I HabitusHuset Søvang er personalenormeringen som udgangspunkt 2:4. Dette betyder, at der er to pædagoger, der støtter og hjælper botilbuddets fire beboere både i dag- og aftentimerne. I nattetimerne står der en sovende nattevagt til rådighed, hvis der skulle opstå en uforudsigelig situation.

Det er personalets opgave at hjælpe beboerne med at nå deres individuelle mål og drømme. Dermed besidder personalet en høj empati, og de ønsker, at deres beboere lykkedes.

For at sikre at alle beboere i Habitus bliver mødt med de samme høje pædagogiske færdigheder, gennemgår alt personale den samme oplæring, når de bliver ansat i Habitus. Sådan sikrer vi, at alle nye medarbejdere har den nødvendige faglige ballast. Du kan lære mere om, hvordan vi ansætter og onboarder nyt pædagogisk personale i videoen her.